Kommissionens förordning (EG) nr 93/2000 av den 14 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2176/1999