Förenade kungarikets ändring av den allmänna trafikplikten beträffande den regelbundna lufttrafiken mellan Glasgow och Campbeltown samt mellan Glasgow och Tiree (Text av betydelse för EES)