Az Európai Parlament 2018. december 12-én elfogadott módosításai az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) [Módosítás 1, eltérő utalás hiányában]