TITJUR Monte Arcosu Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 11 januari 2001. # Azienda Agricola Monte Arcosu Srl mot Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna och Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT). # Begäran om förhandsavgörande: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italien. # Jordbruk - Jordbruk som huvudsysselsättning - Begrepp - Bolag med begränsat ansvar. # Mål C-403/98.