Förenade målen C-644/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 november 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Miljö – Direktiv 2008/50/EG – Luftkvalitet – Artikel 13.1 och bilaga XI – Systematiskt och över tid bestående överskridande av gränsvärdena för mikropartiklar (PM10) i vissa italienska zoner och tätbebyggelser – Artikel 23.1 – Bilaga XV – Perioden av överskridande ska hållas ”så kort som möjligt” – Lämpliga åtgärder)