Kommissionens förordning (EG) nr 1835/2000 av den 29 augusti 2000 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris