Mål C-407/02: Talan mot Republiken Grekland väckt den 15 november 2002 av Europeiska gemenskapernas kommission