Belgien mot kommissionen TITJUR Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 20 september 2001. # Konungariket Belgien mot Europeiska kommissionen. # EUGFJ - Avslut av räkenskaper - Räkenskapsåret 1994 - Spannmål och nötkött. # Mål C-263/98.