Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4274 – Investindustrial/Stroili oro) Text av betydelse för EES