Mål T-11/04: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission, väckt den 14 januari 2004 av Georges Martins