SKRIFTLIG FRÅGA P-0001/02 från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) till kommissionen. Medafinansieringen och kulturen.