Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2177/89 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1989 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή μελιτζανών καταγωγής Ισπανίας (εκτός Καναρίων νήσων)