SKRIFTLIG FRÅGA P-3315/00 från José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) till kommissionen. Satsumas och frukt i klyftor i allmänhet.