KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2278/95 av den 28 september 1995 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den nittonde anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2517/94