Kommissionens förordning (EG) nr 1263/2003 av den 15 juli 2003 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor