6.Europaparlamentets resolution om nomineringen av en ledamot av revisionsrätten (C5-0286/2001 - 2001/0813(CNS))