Mål C-161/03: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Commission de conciliation et d'expertise douanière (Frankrike) av den 18 mars 2003 i målet mellan Administration des douanes och 1) Sociétés CAFOM och 2) SAMSUNG Electronics France