Mål C-408/01: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Hoge Raad der Nederlanden av den 12 oktober 2001 i målet mellan 1. ADIDAS A.G., 2. ADIDAS BENELUX B.V. och FITNESSWORLD TRADING LTD