Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 3/2020 w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody