SKRIFTLIG FRÅGA P-0354/01 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Förhandlingar om fiskeavtalet med Marocko.