Förslag till rådets beslut om provisorisk tillämpning av handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan