Kommissionens förordning (EG) nr 1392/2005 av den 25 augusti 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget