Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4452 — Swiss Re/GE Life) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.