Skriftlig fråga E-3715/05 från Frederika Brepoels (PPE-DE) till kommissionen. Tolkningsarrangemang