Skriftlig fråga E-001921/11 Oreste Rossi (EFD) till kommissionen. NAT-testning och säker blodanalys