SKRIFTLIG FRÅGA P-4058/00 från Ioannis Marínos (PPE-DE) till kommissionen. Inspektion av kött som importeras i Grekland.