Förteckning över godkända sökande - Allmänt uttagningsprov KOM/A/4/99 - Delegationschef (A 5/A 4) för personer med österrikiskt medborgarskap