SKRIFTLIG FRÅGA E-1082/01 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Gränser suddas ut och konkurrensen snedvrids i samband med projektet Sensus.