2001/153/EG: Beslut nr 2/2001 av det gemensamma rådet EU–Mexico av den 27 februari 2001 om tillämpning av artiklarna 6, 9, 12.2 b och 50 i avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete