Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3014 - Logica/CMG) (Text av betydelse för EES)