Ansökningsomgång - GD TREN/C4 - Sure-programmets andra område "Industrisamarbete med de länder som deltar i Tacis-programmet"