Skriftlig fråga E-4238/06 från Marco Cappato (ALDE) till kommissionen. Basilicatas universitets förvaltning av EU-medel