Rådets slutsatser av den 17 december 2003 om informationspolitiken för GJP