Kommissionens förordning (EG) nr 2456/97 av den 10 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2257/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för försörjning av Madeira med vissa vegetabiliska oljor