SKRIFTLIG FRÅGA E-3789/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Uppdatering av situationen beträffande kommunen Pratos utnyttjande av medlen från åtgärdsprogrammet för räddningstjänst.