SKRIFTLIG FRÅGA E-2532/99 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Europeiska året för språk och klassiska studier.