Rådets förordning (EG) nr 858/94 av den 12 april 1994 om införande av ett system för statistisk registrering av handeln med tonfisk ( Thunnus thynnus ) inom gemenskapen