Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7938 – Catterton/L Companies) (Text av betydelse för EES)