Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 28 juni 2016$