TITJUR Förstainstansrättens beslut (tredje avdelningen) den 25 april 2001. # Coillte Teoranta mot Europeiska kommissionen. # Jordbruk - EUGFJ - Vägran att finansiera utgifter på grund av oegentligheter vid tillämpningen av gemenskapsrättsliga bestämmelser - Talan väckt av stödmottagaren - Uppenbart att talan skall avvisas. # Mål T-244/00. Coillte Teoranta mot kommissionen