2002/262/: Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 262/02/KOL av den 18 december 2002 om ändring för trettiofemte gången av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd genom införande av nya riktlinjer avseende analysmetodik för statligt stöd i samband med så kallade stranded costs