SKRIFTLIG FRÅGA E-2939/00 från Michl Ebner (PPE-DE) till kommissionen. Gemensam asyl-, immigrations- och invandringspolitik.