Uttagningskommitténs sammansättning - Allmänna uttagningsprov - KOM/A/1/01 Handläggare (A 7/A 6) och KOM/A/2/01 Förste handläggare (A 5/A 4) - På tullområdet