TITJUR de Szy-Tarisse och Feyaerts mot kommissionen Förslag till avgörande av generaladvokat Darmon föredraget den 31 maj 1988. # Gérard de Szy-Tarisse och Yvette Feyaerts mot Europeiska gemenskapernas kommission. # Tjänstemän - Före detta anställd vid AEC - Klassificering vid anställningen som tillfälligt anställd - Betalning av dröjsmålsränta. # Förenade målen 314/86 och 315/86.