Meddelande till sökande som har tillgång till denna text på Elektronisk väg