SKRIFTLIG FRÅGA E-3204/00 från Chris Davies (ELDR) till rådet. Medborgerliga rättigheter i Saudiarabien.