SKRIFTLIG FRÅGA E-3776/00 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Motorfordons ljudnivå.