Kommissionens Rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Första rapporten om tillämpningen av direktivet om tobaksvaror