Kommissionens förordning (EG) nr 585/2000 av den 16 mars 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget