Kommissionens förordning (EG) nr 222/2000 av den 28 januari 2000 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira